Trzpiennik olbrzym informacje

Trzpiennik olbrzym – techniczny szkodnik drewna występujący w drewnie praktycznie każdego gatunku drewna iglastego, nawet w twardych daglezji i modrzewiu.

Zasiedla obumarłe drzewostany, drzewa ze zdartą korą, jak również drewno powietrzno suche powodując rozległe i głębokie uszkodzenia materiału obniżając jego przydatność i wartość użytkową. Szkodnik ten jest szczególnie niebezpieczny również ze względu na możliwość wprowadzenia grzybów saprofitycznych rozkładających drewno.

Samica trzpiennika składa do 350 jaj w okresie późnej wiosny. Wylęgłe larwy rozwijają się w drewnie 2-3 lata a w skrajnych przypadkach do 6 lat. Po tym okresie wychodzą z drewna powodując powstawanie okrągłych otworów wylotowych o średnicy do 7 mm.