Płaskowiak zmiennik informacje

Płaskowiak zmiennik – fizjologiczno-techniczny szkodnik drewna występujący na terenie całej Europy. Najczęściej zasiedlający drzewa liściaste (brzoza, buk, dąb, grab) ale nie wyklucza się możliwości zasiedlenia również drzew owocowych (grusza, wiśnia) a nawet iglastych (świerk, sosna, modrzew).

Samica składa jaja w ilości 40-130 sztuk, z których wylęgłe larwy wgryzają się w część bielastą drewna powodując powstawanie płytkich chodników larwalnych. Pełen cykl rozwojowy Płaskowiaka trwa rok, natomiast chrząszcze spotykane są wiosną (marzec – czerwic) kiedy to dochodzi do przepoczwarzeń. Owad ten atakuje najczęściej osłabione drzewa na całej ich długości, a także nieokorowane drewno zarówno w lesie jaki na składowiskach tartacznych. Zasiedla też składnice drewna przy fabrykach mebli, fabrykach stolarki drzwiowej i okiennej, gdzie może pojawiać się masowo. Często zawlekany do budynków. Zniszczenia drewna żerem larw są ukryte, lecz mogą być bardzo rozległe i znacząco osłabiać wytrzymałość konstrukcji.