Palety fitosanitarne ISPM 15 w/g IPPC

Obróbka i certyfikacja opakowań drewnianych na eksport IPSM15

Standard ISPM15 zwany potocznie IPPC to przepisy w międzynarodowym ruchu transportowym (import-eksport) wymagające, by opakowania drewniane w tym również palety, które śłużą do przewożenia produktów koniecznie zostały poddane szeregowi procesów tj. obróbka cieplna, fumigacja, certyfikacja, znakowanie itp. Zgodnie z tym standardem, większość opakowań w ruchu międzynarodowym wykonanych z drewna należy poddać takiej obróbce.

Palety fumigowane IPPC (ISPM 15:2009)

Palety fitosanitarne bądź też palety IPPC to palety o różnych wymiarach standardowych  oraz niestandardowych, które są poddawane obróbce termicznej wg norm IPPC ISPM 15:2009.

Świadczymy obróbkę według standardu ISPM15 – IPPC

Opakowania drewniane, które maja być przeznaczone na eksport zgodnie z Międzynarodowym  Standardem dla Środków Fitosanitarnych numer 15 (“Wytyczne dla unormowania drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym”) Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin IPPC.

STANDARD ISPM 15 opracowany został w celu uregulowania obrotu opakowań drewnianych w handlu międzynarodowym. Oferujemy obróbkę IPPC następujących opakowań drewnianych:

 • tarcica
 • palety
 • skrzynie
 • klatki
 • beczki
 • bębny kablowe
 • platformy załadunkowe, itp.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży tępienia wszelkiego typu szkodników, w tym także insektów drewna, których dotyczą w/w normy. Jesteśmy gotowi dać gwarancję profesjonalizmu i skuteczności świadczonych przez nas usług.

Po przeprowadzonych usługach dezynsekcji ISPM 15 wystawiamy odpowiednie protokoły oraz doradzamy jak uzyskać świadectwa fitosanitarne.

Przeprowadzamy gazowanie skrzyń, kontenerów oraz ładowni statków. Realizujemy zlecenia dla eksporterów i wielu firm spedycyjnych, dzięki temu znani jesteśmy w praktycznie każdym większym porcie świata.

OZNAKOWANIE DLA ZATWIERDZONYCH DZIAŁAŃ ZAWIERA:

 • symbol IPPC,
 • dwuliterowy kod ISO kraju, z jakiego pochodzą opakowania,
 • numer producenta opakowania, nadawany przez Krajową Organizację Ochrony Roślin,
 • skrót użyty dla zatwierdzonego działania (np. HT, MB)

Oznakowanie takie musi być zgodne z ustalonym wzorem. Przede wszystkim czytelne i umieszczone w sposób trwały i widocznym miejscu. Dzięki stosowaniu uniwersalnego oznakowania graficznego na opakowaniach drewnianych (palety IPPC, palety fitosanitarne) ułatwia to weryfikację spełnienia wymagań.

UWAGA! WAŻNE

Brak oznakowań fumigacji według standardów ISPM 15 na wszelkiego typu opakowaniach z drewna surowego, paletach z drewna surowego,  elementach drewnianych, materiałach sztauerskich z drewna surowego będzie skutkować nie przyjęciem ładunku do przewozu a nawet nie wpuszczeniem ładunku do kraju importu. Będzie to także skutkować zwrotnym cofnięciem ładunku do kraju eksportu na koszt eksportera!