Doskonała oraz ekologiczna metoda dezynfekcji, a nawet sterylizacji pomieszczeń przy zastosowaniu generatora ozonu. Polega na neutralizacji (nie na maskowaniu) trudnych i przykrych zapachów, w tym również usuwanie zapachu kadaweryny – zapach po zwłokach a także zwalcza się insekty, roztocza, bakterie, grzyby, wirusy, pleśni i stęchlizny.

Ozon możemy zastosować do:

– poprawy jakości powietrza i sterylizacja mieszkań (zapachy po smażeniu lub po dymu nikotynowym),

– usuwanie alergenów w domach (kurz, roztocza),

– poprawa jakości powietrza w budynkach użyteczności publicznej takich jak: teatr, kino, szpital, bar, restauracja, klub, pub,

– eliminacja brzydkiego zapachu w samochodzie i dezynfekcja klimatyzacji,

– odkażanie karetek pogotowia, lóżek szpitalnych, sal chorych, szpitali, gabinetów, przychodni,

– eliminacja nieprzyjemnego zapachu w samochodach chłodniczych przewożących mięso lub ryby,

– usuwanie zapachu po pożarze lub po powodzi,

– a także w wielu innych miejscach, gdzie zachodzi konieczność przeprowadzenia dezynfekcji.