Miazgowiec parkietowiec informacje

Miazgowiec parkietowiec jest owadem należącym do grupy owadów rozwijających się w pierścieniowonaczyniowym powietrznosuchym drewnie gatunków liściastych. Owady tego gatunku mogą opanowywać wyrobiony materiał przez szereg pokoleń, aż do zupełnego zniszczenia drewna, są zatem technicznymi szkodnikami drewna.

Mogą żerować w drewnie o wilgotności ok. 10-20 %, a więc takim, z jakim mamy do czynienia w budynkach, gdzie uwzględniono wymogi profilaktyki budowlanej.
Gatunek ten roi się od maja do czerwca, jednak w pomieszczeniach dobrze ogrzewanych zimą, przy dużej zasobności drewna w skrobię i proteiny, cykl rozwojowy może być skrócony z jednego roku do czterech miesięcy.
Miazgowiec parkietowiec może wyrządzać bardzo dotkliwe szkody, niszcząc bielaste drewno dębowe, zwłaszcza stanowiące elementy wystroju wnętrz.