Fumigacja (dezynsekcja gazowa, gazowanie) – zwalczanie szkodników (owadów i gryzoni) za pomocą substancji chemicznych w formie gazu.
Substancje te zwane są fumigantami. Główną zaletą fumigacji jest wysoka skuteczność w zwalczaniu szkodników oraz neutralność procesu dla odkażanego materiału. Obecnie stosowanym fumigantem jest gaz fosforowodorowy – PH3. Fumigacja powinna być bezpieczna dla ludzi, skuteczna przeciw szkodnikom, bez wpływu na produkty. Fumigacja nie pozostawia żadnych trujących depozytów (pozostałości) w towarze i obiekcie.

Fumigacja palet drewnianych, skrzyń, bębnów kablowych, beczek, klatek i innych opakowań prowadzona jest z użyciem nowoczesnych fumigatorów lub jako obróbka termiczna, co skutecznie zabezpiecza drewno przed szkodnikami.

Co można poddać fumigacji:
• budynki mieszkalne, kościoły, altany, meble itp. – zwalczanie szkodników drewna
• opakowania drewniane: skrzynie, palety (fitosanitarne), tarcicę i innych materiałów drewnianych,
• silosy, magazyny, spichlerze,
• towary i produkty rolne,

Firma posiada uprawnienia do wykonywania zabiegów fumigacji gazami zaliczanymi
do toksycznych i szczególnie toksycznych (dawniej określanej jako I i II klasa
toksyczności).