Drwalnik paskowany zwalczanie

Drwalnik paskowany – techniczny szkodnik drewna zasiedlający najczęściej drewno iglaste – sosnę, świerk i jodłę. Czas roju przypada na marzec – maj. Wówczas samice chrząszczy wgryzają się w drewno przygotowując korytarze lęgowe do złożenia jaj roznosząc przy tym zarodniki symbiotycznego grzyba. Od momentu złożenia jaj do momentu przepoczwarzenia się w dorosłego chrząszcza mija zaledwie 50 dni.

Drwalnik paskowany należy do najgroźniejszych szkodników drewna iglastego wykazujących tendencję do masowego rozrodu. Żerowiska zakładane są niemal w każdego rodzaju produktach drewnianych tj. słupy, podkłady kolejowe, beczki, a także tarcicę tartaczną. Do szkód wyrządzanych przez tego owada należy również zaliczyć zaczernienie drewna w sąsiedztwie chodników larwalnych, powodowane wskutek obumierania symbiotycznej grzybni.