Dezynfekcja zwana inaczej odkażaniem to niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i ich wszelkich form przetrwalnikowych środkami fizycznymi i chemicznymi w celu zapobiegania zakażeniu. Często odkażaniu towarzyszy dezodoryzacja czyli likwidacja przykrych zapachów (powstałych np. w efekcie rozkładu substancji biologicznych).

Wykonujemy dezynfekcję (odkażanie) w następujących typach obiektów:
– w obiektach mieszkalnych i piwnicach np. po zalaniu, po zmarłym itp.
– obiektów usług hotelarskich
– w placówkach służby zdrowia, zakładach karnych, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych, bankach, urzędach itp.
– w przemyśle spożywczym i zakładach żywienia zbiorowego, ferm, gospodarstw i budynków dla zwierząt
– środków transportu (m.in. aut przewożących mięso, ryby lub chemię)

Stosujemy także efektywną i w pełni skuteczną metodę dezynsekcji opartą na najbardziej zaawansowanej technologii zamgławiania na „zimno” oraz na „gorąco”. Stosowany przez nas sprzęt najnowszej generacji ma szeroki zakres zastosowania wszędzie tam, gdzie wymagana jest efektywna metoda zwalczania drobnoustrojów (wirusów, bakterii, grzybów).