Deratyzacja zwana potocznie odszczurzaniem polega na tępieniu szczurów, myszy, kretów, nornic i innych gryzoni w obiektach zamkniętych i terenach otwartych metodą fizyczną i chemiczną. Akcja deratyzacyjna ma na celu zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych
przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy. Stosowane przez naszą firmę preparaty najnowszej generacji oraz ich rotacja uniemożliwiają odporność krzyżową zwalczanych szkodników.

Wykonujemy deratyzację (odszczurzanie) w następujących typach obiektów:
-deratyzacja profilaktyczna w ramach tzw. akcji odszczurzania miast i gmin
-deratyzacja budynków mieszkalnych i przemysłowych w zależności od występującego zagrożenia
-deratyzacja obszarów otwartych i zamkniętych-parki, sady, ogrody, pola golfowe
-deratyzacja w obiektach rolniczych
-deratyzacja w kanalizacjach
-deratyzacja wysypisk
-zabezpieczenia obiektów przed gryzoniami

Świadczymy kompleksowe usługi oraz doradztwo w zakresie deratyzacji. Likwidacja gryzoni, szczurów, myszy. Zapraszamy wszystkie gminy, jednostki służby zdrowia, szkoły, przedsiębiorstwa, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej oraz spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady komunalne i zarządców nieruchomościami do współpracy w zakresie deratyzacji.