Każdy rok szkolny zapowiada się fantastycznie, przecież liceum jest dość poważne. Matura nie jest taka przerażająca, ale na pewno musimy być na to dobrze przygotowani, a do tego potrzebne są między innymi dobre podręczniki. Ale kiedy jest tak szeroki wybór publikacji, na którą z nich należy się zdecydować?

Znaczenie utrwalenia i przypomnienia wiadomości

Jeśli w ogóle uczniowie nie mają żadnego szczególnego problemu z matematyką w liceum i muszą tylko przypomnieć sobie o kilku sprawach, o których była mowa na wcześniejszych etapach edukacji, należy pod tym kątem wybrać im podręcznik. Aby dobrze przygotować się do matury, uczniowie muszą, po pierwsze, zrozumieć zadania, a po drugie zrobić tyle z nich, ile się da. A zatem typowe zadanie przygotowawcze do matury w podręczniku, nie powinny bardzo różnić się od zadań, które rozwiązujemy każdego dnia w szkole. Tylko wtedy podręcznik spełni swoją rolę.

Jak powinny być skonstruowane zadania w podręcznikach?

Wiele z zadań na egzaminie to zadania “myślące”, tzn. nie wystarczy zastosować schemat, aby wykonać zadanie. Uczeń musi rozumieć dany temat i umieć stosować odpowiednie zależności i wzorce. Zadania te są wysoce oparte na czytaniu i czasami trudne do wykonania. Często konieczne jest:

  • podanie prawidłowych rozwiązań problemu;
  • prawidłowej interpretacji wyników;
  • odpowiedniej transformacji odpowiedzi.

Uczniowie powinni spotkać się z zadaniami interdyscyplinarnymi, które łączą kilka części matematyki, na przykład często łącząc geometrię z funkcjami trygonometrycznymi. W szkole takich zadań nie powinno zabraknąć. Powinno też się rozwiązywać również szereg zadań umieszczonych w rzeczywistych kontekstach, związanych z chemią, fizyką lub innymi dziedzinami. Format tych zadań jest bardzo specyficzny.

Metodyka pisania podręczników do matematyki

Na ogół podręczniki do liceum to najbardziej obszerne książki, nie inaczej jest z tymi do matematyki. Służą one jako dokładne omówienie teorii, tzn. wszystkich niezbędnych wzorców i właściwości. Najważniejsze problemy są prezentowane krok po kroku na określonych przykładach, a następnie zamieszcza się zadania do samodzielnego rozwiązania. Część teoretyczna powinna być możliwie najbardziej szczegółowa. Teoria ta jest przedstawiona w tabelach. Z kolei formuły rozwiązywań zadań powinny być możliwie najbardziej interesujące i wciągające dla uczniów liceum.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com